Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Om skolan

Ribbybergsskolans fokus är trygghet och kunskap, där alla elever är alla vuxnas ansvar. Vi arbetar med tidig läsutveckling och språklig medvetenhet, där bland annat Bornholmsmodellen används. Bornholmsmodellen är ett strukturerat program bestående av olika språklekar. Vi är måna om att varje enskild elev ska få utmaningar på sin nivå och ges möjlighet att utvecklas.

Vi har ett aktivt elevråd där elevrepresentanter från de olika årskurserna deltar, alla klasser har även egna klassråd där till exempel frågor till och från elevrådet diskuteras. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i den demokratiska processen.

Vi har även ett trygghetsteam som består av lärare och fritidspersonal som arbetar nära skolledning och elevhälsoteam. Teamet utvecklar bland annat värdegrundsarbetet på skolan då vi ständigt vill utveckla och förbättra vårt förebyggande och främjande arbete. 

All information som kan tänkas behövas presenteras i

.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024