Trygghet och hälsa

På skolan har vi ett elevhälsoteam och trygghetsteam som arbetar med utvecklingsarbete av värdegrundsarbetet, både åtgärdande arbete, främjande och förebyggande. Vi har fadderverksamhet, klassråd, fritidshemsråd och ett aktivt elevråd.

Senast uppdaterad: 29 januari 2021