Trygghet och hälsa

På skolan har vi ett elevhälsoteam och trygghetsteam som arbetar med utvecklingsarbete av värdegrundsarbetet, både åtgärdande arbete, främjande och förebyggande.  Vi har fadderverksamhet, klassråd, fritidsråd och ett aktivt elevråd.

Kontakt för den här sidan: ribbybergsskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018