Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Innan vi sätter in stödinsatser riktade till våra elever ser vi över hur organisationen kring våra elever ser ut och hur vi har fördelat skolans resurser.

Vi tittar även på hur elevgrupperna fungerar och hur elevernas lärmiljöer är organiserade. Vi arbetar även hälsofrämjande, förebyggande och vi försöker skapa goda lärmiljöer. Allt detta enligt Skolverkets anvisningar.

Extra anpassningar inom klassens ram

När det gäller extra anpassningar inom klassens ram eller särskilt stöd är de individorienterade stödinsatser.

Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra sådana anpassningar.

Några exempel:

 • Ett särskilt schema över skoldagen
 • Ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd att sätta igång arbetet
 • Hjälp att förstå texter
 • Digital teknik med anpassade programvaror
 • Anpassade läromedel
 • Någon extra utrustning
 • Extra färdighetsträning
 • Enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för ordinarie undervisning. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Det är rektorn som ska se till att det görs och som beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Några exempel:

 • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare/specialpedagog under en längre tid.
 • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
 • Enskild undervisning.
 • Anpassad studiegång, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023