Vision och värdegrund

Vår vision är att tillsammans når vi målet. För elevernas trygghet anser vi att det är viktigt med samarbete och ansvar för eleverna på hela skolan samt genom ett gott samarbete med vårdnadshavare.

Värdegrund

Vi arbetar kontinuerligt i klasserna och på fritidshemmen med värdegrundsfrågor. Vi har tydliga förväntningar på elever, personal och vårdnadshavare. Vår värdegrund har tre grundläggande punkter.

•Visa hänsyn och var omtänksam
•Visa respekt mot dig själv och andra
•Var rädd om vår skola

Trygghetsteam

Vi har ett trygghetsteam som arbetar för att utveckla värdegrundsarbetet på skolan, detta team arbetar i nära samarbete med skolledning och elevhälsoteam.

Fadderverksamhet

Vi arbetar även med fadderverksamhet, där en yngre elev har en äldre elev som fadder. Vi genomför bland annat olika fadderdagar med olika teman och aktiviteter.

Senast uppdaterad: 6 november 2021