Fritidshemsverksamhet

Pojkar som leker i skogen Foto: Maria Ljunggren

Ribbybergsskolan bedriver fritidshemsverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och är ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Verksamheten bedrivs efter läroplanen (Lgr 11) genom att integrera målen i stimulerande aktiviteter som utvecklar elevernas nyfikenhet och förmågor.

Elevernas trygghet på fritidshemmen är mycket viktigt och vi önskar ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. 

Vi lägger en stor vikt av att se barnen under hela dagen och arbetar med eleverna under skoltiden och på raster genom till exempel rastaktiviteter. Vi har ett nära samarbete med lärarna i arbetslagen.

Arbetslag F–3

  • Fritidshem Ubåten, fritidshem för förskoleklass
  • Fritidshem Vågen, fritidshem för årskurs 1 
  • Fritidshem Skeppet, fritidshem för årskurs 2
  • Fritidshem Fyren, fritidshem för årskurs 3

Viktiga tider

  • Klockan 06.30 öppnar fritidshemmen
  • Klockan 07.20 frukost för årskurs 1-3
  • Klockan 07.30 frukost för förskoleklass
  • Klockan 07.30-08.00 utomhusverksamhet
  • Klockan 18.00 stänger fritidshemmen

Öppnings och stängningavdelning

  • Fyrens Fritidshem

Senast uppdaterad: 6 november 2021