Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fritidshemsverksamhet för årskurs F–3

Ribbybergsskolan bedriver fritidshemsverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och är ett stöd för barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Barn på förskola vid ljusbord Foto: Mostphotos.se

Verksamheten bedrivs efter läroplanen (Lgr 22) genom att integrera målen i stimulerande aktiviteter som utvecklar elevernas nyfikenhet och förmågor.

Elevernas trygghet på fritidshemmen är mycket viktigt och vi önskar ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. 

Vi lägger en stor vikt av att se barnen under hela dagen och arbetar med eleverna under skoltiden och på raster genom till exempel rastaktiviteter. Vi har ett nära samarbete med lärarna i arbetslagen.

Arbetslag F–3

  • Fritidshem Skeppet, fritidshem för förskoleklass
  • Fritidshem Fyren, fritidshem för årskurs 1
  • Fritidshem Ubåten, fritidshem för årskurs 2 
  • Fritidshem Vågen, fritidshem för årskurs 3

Viktiga tider

  • Klockan 06.30 öppnar fritidshemmen
  • Klockan 07.20 frukost för årskurs 1–3
  • Klockan 07.30 frukost för förskoleklass
  • Klockan 07.30–08.00 utomhusverksamhet
  • Klockan 18.00 stänger fritidshemmen

Öppnings och stängningavdelning

  • Fritidshem Skeppet

Senast uppdaterad: 6 februari 2024