Skolskjuts och SL-kort

Foto: Sussi Larsson, Mostphotos

Ditt barn kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan. Här kan du få information om de olika kraven för att få skolskjuts och vad det innebär.

I begreppet skolskjuts ingår skoltaxi, SL-kort och skolbuss. För att kunna bli beviljad skolskjuts behöver eleven gå i förskoleklass, grundskolan, grundsärskola eller gymnasiesärskolan och uppfylla vissa kriterier.

Kriterierna för skolskjuts kan du läsa mer om via denna sida

För att vi ska kunna garantera att ditt ärende är klart innan första skoldagen på ett nytt läsår, behöver du lämna din ansökan senast 1 april. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Då har ansökningarna en handläggningstid på högst 30 dagar.

Till ansökan om SL-kort, skoltaxi och skolbuss

Har du redan ansökt om skolskjuts kan du läsa om ditt beslut här

Skolbuss Hagalyckebyskolan och Dalarö skola

All daglig kommunikation sker via Travellers skolbussportal.
På portalen kan du som vårdnadshavare bland annat avboka, boka på, rapportera avvikelser och skicka meddelanden till Traveller. Vårdnadshavare till eleven som beviljats att åka med skolbussen får inloggningsuppgifter från skolskjutshandläggaren.

Travellers skolbussportal
Mer information om skolbussen

Sverigetaxi

Vid barns sjukdom ska skolskjutsen avbokas via telefon eller e-post:
08-632 90 50
planering@sverigetaxi.se

Lämna synpunkter och klagomål till Sverigetaxi (formuläret, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 6 juni 2018